Masz pytania, potrzebujesz pomocy?
600 226 696 pn-pt 9-17, biuro@enakaz.pl

Kalkulator odsetkowy

Wylicz odsetki od wpłat dokonanych po terminie płatności

Szybko i bezpłatnie

Podaj kwote zobowiązania, rodzaj należnych odsetek i termin płatności, a następnie wprowadź kwoty zapłacone przez dłużnika i daty otrzymania tych wpłat.

Sprawdź

Kalkulator odsetkowy

Wypełnij formularz zgłoszenia sprawy, załącz kopie dokumentów i wnieś opłatę sądową.

Wypełnij formularz i zgłoś sprawę
Nie musisz obawiać się poniesienia dodatkowych kosztów w przypadku niewypłacalności dłużnika,
ponieważ koszty zastępstwa procesowego prawnika pobierane są bezpośrednio od pozwanego.

Kalkulator opłaty sądowej od sprawy windykacyjnej

PLN
Oblicz
Oblicz wysokość opłaty jaką należy ponieść w celu rozpoczęcia przez nas działań windykacyjnych.
PLN
PLN
PLN

Wnoszona opłata sądowa i opłata manipulacyjna nie jest naszym wynagrodzeniem, ani zaliczką na windykację. Jest w całości wpłacana do sądu i po wydaniu nakazu zapłaty obciąża w całości dłużnika

Jak to działa:

1 Wypełnij formularz online

Podajecie Państwo dane dłużnika, wysokość rozszczenia, załączacie dowody i uiszczacie opłatę sądową.

Nasz prawnik przygotowuje i wnosi pozew do sądu EPU, prowadzi postępowanie sądowe i egzekucyjne.

2 Wydanie nakazu zapłaty

Sąd rozpoznaje wniesiony pozew i wydaje nakaz zapłaty.

Zostaniecie Państwo o tym niezwłocznie poinformowani.

3 Odzyskanie należności

Nasz prawnik kieruje sprawę do egzekucji komorniczej i odzyskujecie Państwo 100% rozszczeń, 100% zasądzonych kosztów.