Masz pytania, potrzebujesz pomocy?
600 226 696 pn-pt 9-17, biuro@enakaz.pl
Czy E-sąd ma jakąś przewagę nad sądem tradycyjnym?
Tak. W E-sądzie pozwy się składa w formie elektronicznej przez Internet, wysokość opłaty sądowego jest prawie 4-krotnie niższa od sądu tradycyjnego, czas oczekiwania na wydanie nakazu w E-sądzie może wynieść tylko jeden-dwa tygodnie od dnia wniesienia pozwu. Złożenie pozwu w sądzie tradycyjnym to niejednokrotnie czas oczekiwania na wydanie nakazu do 5 miesięcy.  ...
Czy w E-sądzie można tak samo jak w sądzie tradycyjnym składać pisma procesowe?
Tak. W E-sądzie również można składać pisma procesowe, ale wyłącznie w formie elektronicznej.  ...
Jaki może być powód przekazania sprawy przez E-sąd do sądu tradycyjnego?
E-sąd może przekazać sprawę do sądu tradycyjnego w przypadku stwierdzenia braku podstaw do wydania nakazu, kiedy podane dane dłużnika uniemożliwiają są niepełne lub nieaktualne lub po wniesieniu przez dłużnika skutecznego sprzeciwu do wydanego nakazu.  ...
Jak długo czeka się na nadanie klauzuli wykonalności nakazu zapłaty przez E-sąd?
Wydanie klauzuli wykonalności odbywa się automatycznie w momencie jak sąd stwierdzi brak wniesienia sprzeciwu do nakazu w wyznaczonym w nakazie terminie.  ...
Jak długo się czeka na nadanie klauzuli wykonalności nakazu zapłaty przez sąd tradycyjny?
Do sądu tradycyjnego w celu otrzymania klauzuli wykonalności należy wystąpić z wnioskiem o wydanie klauzuli wykonalności po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty i upłynięciu terminu na złożenie przez dłużnika sprzeciwu do nakazu, lub apelacji.  ...
Kiedy nie można złożyć pozwu do E-sądu i trzeba przeprowadzić postępowanie nakazowe przez sąd tradycyjny?
Postępowanie przed sądem tradycyjnym jesteśmy zmuszeni przeprowadzić jeśli roszczenie jest wymagalne dłużej jak 3 lata od terminu zapłaty, lub jeśli pozwany nie posiada stałego adresu zameldowania, jak również kiedy nie posiadacie Państwo numeru PESEL, lub NIP dłużnika.  ...