Masz pytania, potrzebujesz pomocy?
600 226 696 pn-pt 9-17, biuro@enakaz.pl
Czy trzeba podpisać umowę?
W celu rozpoczęcia współpracy z Enakaz.pl w zakresie windykacji i przekazywania spraw do E-sądu należy po pierwszym wypełnieniu formularza zgłoszenia sprawy pobrać, wydrukować, podpisać i przesłać do nas dwa egzemplarze umowy. Jeden egzemplarz zostanie Państwu odesłany po podpisaniu przez nas.  
Jakie pełnomocnictwo podpisać i w jakiej formie dostarczyć?
Dla naszych klientów przygotowaliśmy dwie formy pełnomocnictw, pierwsze to pełnomocnictwo ogólne upoważniające nas do reprezentowania Państwa w każdej przekazanej nam sprawie, oraz pełnomocnictwo procesowe ograniczające nasze pełnomocnictwo do jednej wskazanej w pełnomocnictwie sprawy. To Państwo wybieracie jakiego pełnomocnictwa udzielacie. Każde z pełnomocnictw należy dostarczyć w formie papierowej za pośrednictwem poczty, lub firmy kurierskiej.  
Które pełnomocnictwo wybrać?
Pomiędzy pełnomocnictwem ogólnym i procesowym jest tylko jedna różnica. Podpisując i przesyłając nam pełnomocnictwo ogólne będzie to jedyne pełnomocnictwo jakie Państwo nam prześlecie w trackie całej współpracy. Pełnomocnictwo procesowe będzie konieczne każdorazowo przy przekazywaniu nam nowej sprawy w stosunku do nowego dłużnika.  
Czy podpisując umowę i przekazując sprawę tracę prawo własności wierzytelności?
Nie. Przez cały czas współpracy z nami są Państwo w pełni właścicielami praw do przekazywanych nam do obsługi wierzytelności.  
Jak zgłosić sprawę?
W celu zgłoszenia sprawy do E-sądu należy wypełnić formularz zgłoszenia sprawy, dołączyć skany posiadanych dowodów i po poprawnym zgłoszeniu dokonać wpłaty opłaty sądowej na nasz rachunek bankowy.  
Co to są dowody?
  Są do wszelkiego rodzaju dokumenty potwierdzające istnienie wierzytelności, np.: faktura, umowa, potwierdzenie przelewu, itp.  
Co zrobić jeśli nie udaje mi się potwierdzić formularza zgłoszenia sprawy?
Należy upewnić się czy wszystkie wymagane pola w formularzu są poprawnie wypełnione. Formularz po każdym przejściu do nowej zakładki wskaże Państwu błędy w zamkniętej zakładce.  
Kiedy następuje złożenie pozwu do E-sądu?
Pozew jest składany niezwłocznie po otrzymaniu od Państwa przelewu zawierającego opłatę sądową i po napisaniu przez naszego prawnika pozwu o wydanie nakazu zapłaty.  
Czy może zdarzyć się, że nie zostanie złożony pozew w moim imieniu?
Tak. Jeśli nasz prawnik na podstawie przedstawionych przez Państwa dowodów do sprawy nie znajdzie uzasadnienia co do istoty istnienia długu, poprosi Państwa o przekazanie innych dowodów, przy ich braku zgodnie z umową odmówi wniesienia powództwa do E-sądu, a opłata sądowa zostanie Państwu niezwłocznie zwrócona.  
Co jeśli nie posiadam wszystkich danych dłużnika wymaganych przez formularz?
W takim wypadku prosimy o kontakt z nami, postaramy się Państwu pomóc.