Masz pytania, potrzebujesz pomocy?
600 226 696 pn-pt 9-17, biuro@enakaz.pl
Co to jest mediacja i czemu ona służy w formularzu?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa należy wykazać przed sądem, że próbowano polubownie nakłonić dłużnika do dobrowolnej spłaty, takimi działaniami mogą być np. wysłanie wezwania do dłużnika listownie, mailowo itp. Na takie czynności należy przedłożyć dowody w postaci opisu zdarzenia, lub kopię listu do dłużnika.  
Kiedy najwcześniej mogę zgłosić sprawę do Enakaz.pl ?
Do Enakaz.pl możecie Państwo zgłosić sprawę już jeden dzień po dniu wymagalności roszczenia(daty płatności) od dłużnika.