Masz pytania, potrzebujesz pomocy?
600 226 696 pn-pt 9-17, biuro@enakaz.pl
Czy wypełnienie formularza zgłoszenia sprawy jest jednoznaczne z zawarciem umowy?
Nie. Po wypełnieniu przez Państwa pierwszego zgłoszenia sprawy należy przesłać do nas pocztą, lub kurierem podpisanej umowy i pełnomocnictwa, które będzie do pobrania od razu po zatwierdzeniu przez Państwa danych zawartych w formularzu zgłoszenia sprawy.  ...
Kiedy zaczyna się cały proces windykacji i pisania pozwu do sądu przez prawnika?
Wszelkie działania rozpoczynamy wraz z otrzymaniem od Państwa opłaty sądowej do zgłoszonej sprawy.  ...
Podczas wypełniania formularza nie byłem przygotowany na niektóre potrzebne dane.
Nie. Jeśli nie są w stanie Państwo wypełnić do końca formularza z braku jakiś danych wymaganych w formularzu prosimy zapisać kopię roboczą wciskając w formularzu przycisk „Zapisz kopię roboczą”, będzie Państwo mogli wrócić to zapisanej kopii roboczej przez następne 30 dni.  ...
Nie wiem co oznaczają niektóre zwroty w formularzu zgłoszenia sprawy i co należy w nie wpisać?
Jeśli nie rozumieją Państwo któryś zwrotów prosimy najechać kursorem myszki na znacznik z literą „i” po prawej stronie okna danych, po najechaniu ukarze się Państwu opis danego pola. Możecie Państwo również liczyć na naszą pomoc podczas wypełniania wniosku kontaktując się z nami za pomocą poczty e-mali i telefonicznie.  ...
Co to jest mediacja i czemu ona służy w formularzu?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa należy wykazać przed sądem, że próbowano polubownie nakłonić dłużnika do dobrowolnej spłaty, takimi działaniami mogą być np. wysłanie wezwania do dłużnika listownie, mailowo itp. Na takie czynności należy przedłożyć dowody w postaci opisu zdarzenia, lub kopię listu do dłużnika.  ...
Kiedy najwcześniej mogę zgłosić sprawę do Enakaz.pl ?
Do Enakaz.pl możecie Państwo zgłosić sprawę już jeden dzień po dniu wymagalności roszczenia(daty płatności) od dłużnika.  ...