Masz pytania, potrzebujesz pomocy?
600 226 696 pn-pt 9-17, biuro@enakaz.pl

Opłaty

 

Opłaty za usługi świadczone za pośrednictwem Enakaz.pl

 

 

Usługi bezpłatne:

 

Rejestracja na Enakaz.pl

Bezpłatna

Wypełnianie formularza zgłoszenia sprawy na Enakaz.pl

Bezpłatna

Windykacja polubowna

Bezpłatna

Korzystanie z pieczęci prewencyjnej

Bezpłatna

Upublicznianie długów na giełdzie wierzytelności

Bezpłatna

Informowanie o przebiegu prowadzonej sprawy

Bezpłatna

 

 

 

Usługa reprezentowania przed sądem:

 

Nazwa usługi

Sposób pobierania wynagrodzenia

Prowadzenie sprawy przez pełnomocnika prawnego przed E-sądem i sądem tradycyjnym po wniesieniu sprzeciwu przez pozwanego, lub przekazania sprawy przez E-sąd do postępowania zwykłego

 

Bezpłatne, pełnomocnik będzie reprezentował Państwa przed sądem w ramach i w zakresie zawartej umowy, a wynagrodzenie pełnomocnika prawnego będzie pobrane bezpośrednio od pozwanego.

 

 

Usługi płatne:

 

Nazwa usługi

Dlaczego płatna

Wysokość opłaty

Czy zwracana przez dłużnika

Wniesienie pozwu o zapłatę do E-sądu w Lublinie.

Jest to zawarta w prawie opłata wnoszona do sądu od wniesienia powództwa.

1,25% kwoty, której domagają się Państwo 
w pozwie o zapłatę, 
nie mniej niż 30,38 zł, oraz opłata manipulacyjna za Ecard S.A. w wysokości 1,25% od wysokości opłaty sądowej.

TAK, zgodnie z prawem po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty, dłużnik zobowiązany jest do zwrotu Państwu wniesionej opłaty.

Prowadzenie egzekucji komorniczej.

Ponosicie Państwo koszt zaliczek na czynności egzekucyjne wskazane we wniosku egzekucyjnym.

Opłaty zależne od składników majątku dłużnika wskazanych we wniosku egzekucyjnym. Sposób egzekucji jest z Państwem zawsze uzgadniany.

Tak, zgodnie z prawem dłużnik jest zobowiązany do zwrotu wszystkich kosztów egzekucyjnych

Nieobowiązkowe, osobiste stawiennictwo pełnomocnika prawnego na rozprawie przed sądem cywilnym, po wniesieniu przez dłużnika sprzeciwu od nakazu zapłaty lub skierowaniu sprawy do rozpatrzenia w trybie zwykłym.

Pełnomocnik prawny musi mieć zapewnione wynagrodzenie za nieobowiązkowe, stawiennictwo oraz zwrot kosztów dojazdu na miejsce rozprawy.

Wysokość wynagrodzenia za osobiste stawiennictwo jest ustalana z pełnomocnikiem prawym, który zgodzi się stawać na rozprawie osobiście lub zapewni obecność innego prawnika.

TAK,  sąd powinien zobowiązać dłużnika do zwrotu wynagrodzenia za osobiste stawiennictwo pełnomocnika prawnego.

Wypowiedzenie przez Państwa pełnomocnictwa pełnomocnikowi prawnemu w trakcie postępowania przed sądem,

Wypowiedzenie przez Państwa pełnomocnictwa pozbawiło pełnomocnika szans na uzyskanie od dłużnika wynagrodzenia za usługi, z których do tej pory otrzymywaliście Państwo bezpłatnie.

w zależności od wysokości kwoty dochodzonej pozwem o zapłatę:

 

90 zł

D o 500 zł

270 zł

do 1500 zł

900 zł

do 5000 zł

1800 zł

do 10000 zł

3600 zł

do 50000 zł

5400 zł

do 200000 zł

10800 zł

powyżej 200000 zł

Koszty zastępstwa procesowego ustalane są przez sąd na zasadach wynikających z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności prawne radców prawnych / adwokackie.

NIE, opłata stanowi wynagrodzenie pełnomocnika za świadczone na Państwa rzecz usługi, bez możliwości otrzymania zwrotu od dłużnika.

Cofnięcie przez Państwa pozwu o zapłatę w trakcie postępowania przed sądowego.

Cofnięcie przez Państwa pozwu o zapłatę pozbawiło pełnomocnika szans na uzyskanie od dłużnika wynagrodzenia za usługi, z których do tej pory otrzymywaliście Państwo bezpłatnie.

NIE, opłata stanowi wynagrodzenie pełnomocnika za świadczone na Państwa rzecz usługi, bez możliwości otrzymania zwrotu od dłużnika.

Oddalenie powództwa przez sąd cywilny z powodu jego wcześniejszej zapłaty przez dłużnika i braku poinformowania o tym Pełnomocnika.

Decyzja sądu nie zawiera wynagrodzenia na pełnomocnika prawnego z uwagi na oddalenie powództwa.

NIE, nie dopełnili Państwo warunków umowy pozwalających na uzyskanie wynagrodzenia dla pełnomocnika prawnego reprezentującego Państwa w sądzie

Pozwany ogłosił upadłość potwierdzoną prawomocnym postanowieniem sądu

Decyzja sądu nie pozwala na pobranie wynagrodzenia dla pełnomocnika prawnego od dłużnika

 

NIE, zgodnie z prawem po ogłoszeniu upadłości przez pozwanego wszystkie nakazy wskazane we wniosku tracą swoją moc.