Masz pytania, potrzebujesz pomocy?
531 446 644 pn-pt 9-17, biuro@enakaz.pl

Podstawa prawna

Dz.U. 2010 nr 81 poz. 530 z późn. zm. Ustawa z dnia 9 czerwca 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Art. 4. Udostępnianie informacji gospodarczych osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczania tych informacji do udostępniania następuje wyłącznie za pośrednictwem biur informacji gospodarczej, chyba że udostępnianie, o którym mowa powyżej, następuje w celu sprzedaży wierzytelności przez ogłoszenie publiczne lub przepisy prawa przewidują inny tryb udostępniania danych.

Art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych (osobowych) jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratorów danych, o których mowa w art. 3 ust. 2, lub osób trzecich, którym są przekazywane te dane - a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Art. 23 ust.4 9) Ustawy o ochronie danych osobowych. Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uważa się w szczególności: 1) dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Giełda wierzytelności

Dłużnik Adres Zamieszkania Kwota Długu Data Wymagalności Szegóły
EINŻYNIERIA Sp. z o.o. w. Chorzów (Osoba Prawna)
REGON: 243040592
NIP: 6272733205
KRS: 0000433337
ul. Józefa Maronia
41-506 Chorzów (woj. śląskie)
3426.94 PLN 2019-07-01 Wyświetl szczegóły
EINŻYNIERIA Sp. z o.o. w. Chorzów (Osoba Prawna)
REGON: 243040592
NIP: 6272733205
KRS: 0000433337
ul. Józefa Maronia
41-506 Chorzów (woj. śląskie)
18001.43 PLN 2019-06-12 Wyświetl szczegóły
EINŻYNIERIA Sp. z o.o. w. Chorzów (Osoba Prawna)
REGON: 243040592
NIP: 6272733205
KRS: 0000433337
ul. Józefa Maronia
41-506 Chorzów (woj. śląskie)
12471.64 PLN 2019-05-17 Wyświetl szczegóły
EINŻYNIERIA Sp. z o.o. w. Chorzów (Osoba Prawna)
REGON: 243040592
NIP: 6272733205
KRS: 0000433337
ul. Józefa Maronia
41-506 Chorzów (woj. śląskie)
6355.40 PLN 2019-05-17 Wyświetl szczegóły