Masz pytania, potrzebujesz pomocy?
737 111 300 pn-pt 9-17, kontakt@enakaz.pl

Podstawa prawna

Dz.U. 2010 nr 81 poz. 530 z późn. zm. Ustawa z dnia 9 czerwca 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Art. 4. Udostępnianie informacji gospodarczych osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczania tych informacji do udostępniania następuje wyłącznie za pośrednictwem biur informacji gospodarczej, chyba że udostępnianie, o którym mowa powyżej, następuje w celu sprzedaży wierzytelności przez ogłoszenie publiczne lub przepisy prawa przewidują inny tryb udostępniania danych.

Art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych (osobowych) jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratorów danych, o których mowa w art. 3 ust. 2, lub osób trzecich, którym są przekazywane te dane - a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Art. 23 ust.4 9) Ustawy o ochronie danych osobowych. Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uważa się w szczególności: 1) dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Giełda wierzytelności

Dłużnik Adres Zamieszkania Kwota Długu Data Wymagalności Szegóły
USTROŃ RESORT SP. Z O.O. w. Mikołów (Osoba Prawna)
REGON: 243102063
NIP: 6351831190
KRS: 0000439767
ul. Pl. Ks. Jana Karpeckiego
43-190 Mikołów (woj. śląskie)
12439.35 PLN 2017-11-16 Wyświetl szczegóły
Artur Orszulak (Osoba Fizyczna)
ul. Majaczewice
98-260 Burzenin (woj. łódzkie)
622.99 PLN 2018-09-17 Wyświetl szczegóły
Łukasz Car (Osoba Fizyczna)
ul. Sienkiewicza
17-100 Bielsk Podlaski (woj. podlaskie)
1228.22 PLN 2018-10-12 Wyświetl szczegóły
Leszek Domagslski (Osoba Fizyczna)
ul. Rycerska
86-200 Chelmno (woj. kujawsko-pomorskie)
736.93 PLN 2018-10-10 Wyświetl szczegóły
Rafał Sieja (Osoba Fizyczna)
ul. Bohaterów Monte Cassino
41-219 Sosnowiec (woj. śląskie)
4550.00 PLN 2016-11-13 Wyświetl szczegóły
Karolina Rudnik (Osoba Fizyczna)
ul. Aleje JEROZOLIMSKIE
02-001 Warszawa (woj. mazowieckie)
2456.44 PLN 2018-09-28 Wyświetl szczegóły
Piotr Skałecki (Osoba Fizyczna)
ul. Batalionów chłopskich
61-695 Poznań (woj. wielkopolskie)
1713.75 PLN 2018-09-18 Wyświetl szczegóły
Mateusz Połowski (Osoba Fizyczna)
ul. Szymanowskiego
03-477 Warszawa (woj. mazowieckie)
736.93 PLN 2018-09-15 Wyświetl szczegóły
Eryk Ochmański (Osoba Fizyczna)
ul. Rębusz
73-240 Bierzwnik (woj. zachodniopomorskie)
734.47 PLN 2018-09-20 Wyświetl szczegóły
Anna Bizewska (Osoba Fizyczna)
ul. Klamry
86-200 Chełmno (woj. kujawsko-pomorskie)
736.27 PLN 2018-09-24 Wyświetl szczegóły