Masz pytania, potrzebujesz pomocy?
600 226 696 pn-pt 9-17, biuro@enakaz.pl
Do czego służy Enakaz.pl?
Enakaz.pl służy do skutecznej i najtańszej na rynku formy windykacji wierzytelności.  
Jak przekazuje się sprawy do Enakaz.pl?
Wszelkie sprawy na etapie wniesienia sprawy do E-sądu przekazuje się przez Internet.  
Kto może zawrzeć umowę z Enakaz.pl i korzystać z usług?
Zawrzeć umowę może każda pełnoletnia osoba fizyczna i podmiot mający osobowość prawną, zarówno mając wierzytelność indywidualną, jak i wierzytelności masowe.  
Z czego składają się usługi Enakaz.pl?
Każdy nasz klient otrzymuje pakiet 4 usług, które powodują wysoką skuteczność odzyskiwania wierzytelności. Pakiet zawiera: - windykację polubowną należności, - upublicznienie długu i poinformowanie dłużnika o tym, - monitoring płatności przez korzystanie z pieczęci prewencyjnej, -złożenie pozwu do E-sądu ponosząc gotówkowo koszt wyłącznie opłaty sądowej. -reprezentowanie Państwa przed sądem tradycyjnym w przypadku wydania przez E-sąd postanowienia o braku podstaw do wydania nakazu zapłaty, lub skutecznego złożenia sprzeciwu przez pozwanego.  
Które z usług na Enakaz.pl są bezpłatne?
Na Enakaz.pl usługami bezpłatnymi są: -rejestracja i utrzymanie konta, -bieżące informowanie o etapie Państwa spraw za pośrednictwem Enakaz.pl, -pomoc przy wypełnianiu formularza zgłoszenia sprawy, - windykację polubowną należności, - upublicznienie długu i poinformowanie dłużnika o tym, - monitoring płatności przez korzystanie z pieczęci prewencyjnej,  
Czy będę zmuszony do podpisania cesji wierzytelności(przeniesienia praw do wierzytelności)?
Nie. Przez cały czas windykacji są Państwo właścicielami praw do wierzytelności. Nigdy nie wymagamy od naszych klientów przeniesienia praw do wierzytelności na nas  
Czy muszę samodzielnie pisać pisma, lub pozew do sądu?
Nie. Wszystkimi tymi czynnościami zajmie się nasz prawnik w ramach zawartej umowy.  
Czy Enakaz.pl wykonuje inne usługi prawnicze poza wskazanymi w umowie?
Tak. Jeśli potrzebujecie Państwo innej usługi prawnicze, np. specjalistycznej porady prawnej, wystawienia opinii na temat otrzymanej przez Państwa od kontrahenta umowy, itp. zapraszamy do kontaktu z Państwa prawnikiem, lub obsługą Enakaz.pl. Postaramy się Państwu pomóc.  
Kiedy mogę zgłosić sprawę do E-sądu?
Kiedy wierzytelność jest wymagana, to znaczy upłynął jej termin płatności i kiedy nie upłynał okres przedawnienia roszczenia.  
Co to jest upublicznienie długu?
Po przyjęciu od Państwa sprawy i złożeniu pozwu do E-sądu dane dłużnika i długu są umieszczane bezpłatnie na naszej giełdzie wierzytelności w celu wystawienia jej na sprzedaż.