Masz pytania, potrzebujesz pomocy?
600 226 696 pn-pt 9-17, biuro@enakaz.pl
Jakie usługi są bezpłatne w ramach Enakaz.pl?
Każdy nasz klient otrzymuje pakiet 4 usług, które powodują wysoką skuteczność odzyskiwania wierzytelności. Pakiet zawiera: - bezpłatną windykację polubowną należności, -bezpłatne upublicznienie długu i poinformowanie dłużnika o tym, -bezpłatne monitoring płatności przez korzystanie z pieczęci prewencyjnej, -zgłaszanie spraw do sądu ponosząc gotówkowo koszt wyłącznie opłaty sądowej.  ...
Na czy polega usługa bezpłatnej windykacji?
Przez cały czas prowadzenia w E-sądzie i w sądzie tradycyjnym nasz dział windykacji podejmuje działania zmierzające do dobrowolnej spłaty długu przez dłużnika  ...
Gdzie dłużnika wpłaca dług podczas prowadzenia sprawy?
Dłużnik zawsze spłaca bezpośrednio na Państwa rachunek bankowych, a o każdej wpłacie należy niezwłocznie poinformować prawnika prowadzącego Państwa sprawę, lub serwis Enakaz.pl.  ...
Kto decyduje o sprzedaży długu?
O sprzedaży długu decydujecie zawsze Państwo na podstawie otrzymanych ofert cenowych od zainteresowanych zakupem osób i firm.  ...
Co to jest pieczęć prewencyjna?
Jest po pieczęć tradycyjna i w formie elektronicznej służąca do umieszczania informacji na rachunkach, fakturach, umowach, dowodach dostawy itp. materiałach w Państwa firmie informująca klientów i kontrahentów i współpracy z nami i działaniach jakie Państwo powezmą w przypadku zaległości z płatności za Państwa usługi, lub towaru.  ...
Czy za samo zgłoszenie sprawy do E-sądu płacę?
Nie. Są Państwo zobowiązani do zapłaty opłaty sądowej i manipulacyjnej, która w całości jest przez nas uiszczana w E-sądzie podczas składania pozwu o wydanie nakazu zapłaty.  ...