Masz pytania, potrzebujesz pomocy?
600 226 696 pn-pt 9-17, biuro@enakaz.pl
Jakie koszty ponoszę podczas zgłaszania sprawy do E-sądu?
Ponoszą Państwo koszt opłaty sądowej w wysokości 1,25% od kwoty roszczenia, nie mnie jak 30 złotych, plus 1,25% od kwoty opłaty sądowej tytułem opłaty manipulacyjnej za zapłatę kartą w E-sądzie pobieraną przez ECard S.A. Koszt opłaty sądowej i manipulacyjnej ECard S.A. jest doliczany dłużnikowi do długu z chwilą wydania nakazu zapłaty. Dla przykładu jeśli kwota długu wynosi 10000zł plus odsetki, zostaną Państwo poproszeni o uiszczenie opłaty sądowej w wysokości 126,57 zł.  
Czy usługa windykacji polubownej, upublicznienia długu, pieczęci prewencyjnej jest płatna?
Nie. Usługi te dla naszych klientów są zawsze bezpłatne.  
Czy ponoszę koszty opłat egzekucyjnych i czy są one mi zwracane przez dłużnika?
Tak. Ponosicie Państwo opłaty zaliczek na czynności egzekucyjne w wysokości wskazanej przez komornika, jednocześnie doliczane dłużnikowi do długu i egzekwowane przez komornika od dłużnika.  
Dlaczego nie płaci się za usługi Enakaz.pl?
Za usługi Enakaz.pl płaci dłużnik na postawie wystawionego nakazu zapłaty, który zawiera nasze wynagrodzenie z tytuły kosztów zastępstwa procesowego, oraz kosztów zastępstwa procesowego w egzekucji komorniczej.  
Czy są inne koszty jakie będę musiał ponieść?
Tak. Ale wyłącznie jeśli postępowanie zostanie przekazane do postępowania do sądu tradycyjnego.  
Jakie koszty będę musiał ponieść w postępowaniu przed sądem tradycyjnym?
Koszty opłaty za udzielenie pełnomocnictwa w wysokości 13 złotych od sprawy, koszty wydania klauzuli wykonalności przez sąd tradycyjny w wysokości 6 złotych od wydanego nakazu, oraz w przypadku zawiłych spraw koszty przygotowania pism procesowych począwszy od drugiego pisma procesowego i Nieobowiązkowe, osobiste stawiennictwo adwokata/radcy prawnego na rozprawie przed sądem cywilnym, po wniesieniu przez dłużnika sprzeciwu od nakazu zapłaty lub skierowaniu sprawy do rozpatrzenia w trybie zwykłym.  
Kiedy będę musiał sam zapłacić koszty zastępstwa procesowego?
Kiedy zostanie cofnięty przez Państwa pozwu o zapłatę w trakcie postępowania przed sądowego, Wypowiedzą Państwo pełnomocnictwo prawne naszemu prawnikowi w trakcie postępowania przed sądem,  w momencie oddalenia powództwa przez sąd cywilny z powodu jego wcześniejszej zapłaty przez dłużnika i braku poinformowania o tym Pełnomocnika, oraz kiedy dłużnik prawomocnym postanowieniem sądu, lub wyrokiem ogłosi swoją upadłość.  
Jakiej wysokości będę musiał zapłacić koszty zastępstwa procesowego?
Jeśli nakaz nie zostanie wydany z Państwa powodu wysokość kosztów określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku i wynoszą w zależności od wysokości roszczenia dla postępowania w E-sądzie: 90 zł do 500 zł 270 zł do 1500 zł 900 zł do 5000 zł 1800 zł do 10000 zł 3600 zł do 50000 zł 5400 zł do 200000 zł 10800 zł powyżej 200000 zł Dla postępowania przed sądem tradycyjnym: 120 zł do 500 zł 360 zł do 1500 zł 1200 zł do 5000 zł 2400 zł do 10000 zł 4800 zł do 50000 zł 7200 zł do 200000 zł 14400 zł powyżej 200000 zł  
Jakie usługi są bezpłatne w ramach Enakaz.pl?
Każdy nasz klient otrzymuje pakiet 4 usług, które powodują wysoką skuteczność odzyskiwania wierzytelności. Pakiet zawiera: - bezpłatną windykację polubowną należności, -bezpłatne upublicznienie długu i poinformowanie dłużnika o tym, -bezpłatne monitoring płatności przez korzystanie z pieczęci prewencyjnej, -zgłaszanie spraw do sądu ponosząc gotówkowo koszt wyłącznie opłaty sądowej.  
Na czy polega usługa bezpłatnej windykacji?
Przez cały czas prowadzenia w E-sądzie i w sądzie tradycyjnym nasz dział windykacji podejmuje działania zmierzające do dobrowolnej spłaty długu przez dłużnika